‘ฟิลเตอร์’ เพลงรักที่จะทำให้ใจฟูจาก 5 หนุ่ม ‘FOOL STEP’

‘ฟิลเตอร์‘ เพลงใหม่จาก 5 หนุ่ม FOOL STEP  (ฟูล สเต็ป)  มาร์ค – ศิวปีติ์ มาไพศาลกิจ (ร้องนำ), มิค – เสฏฐนันท์ พรวรวาณิช (กีต้าร์), ฟร้อนท์ – สิทธวีร์ บุรพธานินทร์ (กีต้าร์), ตัง –…