Golden Disc Awards ครั้งที่ 35 ประกาศวันที่และรายละเอียดของพิธีออกมาแล้ว

งาน Golden Disc Awards ครั้งที่ 35 ประกาศจะจัดขึ้นในวันที่ 9 และ 10 มกราคมปีหน้า ตามรายงานของ Secretariat of the Golden Disc Awards ในวันที่ 4 ที่ผ่านมา งานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 9-10 มกราคม 2021และจะจัดขึ้นในแบบที่ไม่มีการเห็นหน้ากันหรือแบบออฟไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดชองโควิด-19…